جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید کرد:

عظمت مشارکت مردم در حضور مستمر راهپیمایی های سراسر کشور

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی عنوان کرد: بسیج مردم و به صحنه آمدن آنها و برگزاری راهپیمایی سراسری از حیث میزان مشارکت و گستردگی آن در سراسر کشور و نیز از حیث استمرار آن کار با عظمتی است.
قبلی بعدی