جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

وقتی بافنده های اشتهاردی دست به دامن بازار فروش تهران می شوند!

متاسفانه این روزها غالب وام هایی که برای هنرمندان در نظر گرفته می شود با سود 24 درصد است در حالی که برای صنایع دستی وام های با سود پائین می تواند جوابگوی کار تولید باشد.
قبلی بعدی