گروه: فیلم و صوت
ساعت: 12:59 منتشر شده در مورخ: 1399/03/03 شناسه خبر: 1612120
هواپیمای پاکستان
روز گذشته هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی کشوری پاکستان با ۹۵مسافر در نزدیکی فرودگاه شهر کراچی سقوط کرد.
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد | ساعت:12:59
نظرات
ارسال نظر