شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان سمنان
ساعت: 15:12 منتشر شده در مورخ: 1399/01/16 شناسه خبر: 1596331
گزارش تصویری؛

ضدعفونی کردن خودروها در ورودی‌های شهر سمنان

ضدعفونی کردن خودروها در ورودی‌های شهر سمنان
ضدعفونی کردن خودرو ها در ورودی های شهر سمنان توسط شهرداری ویگان های پدافند هوایی سمنان انجام می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، ضدعفونی کردن خودرو ها در ورودی های شهر سمنان توسط شهرداری و یگان های پدافند هوایی سمنان انجام می شود.

 • صثیب
 • یب
 • ضصثی
 • شسیز
 • سشزط
 • شسزشظط
 • ظطز
 • ثب
 • صثبظظظظظظ
 • ضشصثق
 • صثق
 • سی
 • یسب
 • شسی
 • زس
 • شط
 • شط
 • ثیص
 • ثیزززی
 • ضس
 • 3ث
 • صسی
 • سضص
 • یز
https://newsromm.dana.ir/1596331
ارسال نظر
نظرات