کد خبر: 1596200
گزارش تصویری/
تصاویر/اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در جاده ها - قزوین
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و اعمال سختگیری بر رفت و آمدها روز جمعه هشتم فروردین ماه در قزوین همزمان با سراسر کشور به اجرا درآمده است و تابیستم فروردین ماه سال جاری ادامه خواهد داشت