کد خبر: 1579902
پوستر/ ادعای مغرضانه شیطان بزرگ در خصوص حقوق اقلیت ها
اسقف و رئیس شورای خلیفهگری ارامنه کاتولیک ایران: ادعای آمریکا درباره حقوق اقلیتهای دینی در ایران مغرضانه است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سرویس چندرسانه عصرهامون، اسقف و رئیس شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک ایران گفت: «ادعای آمریکا درباره حقوق اقلیتهای دینی در ایران مغرضانه است. ارامنه از آزادی کامل برای انجام مناسک و مراسم دینی و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی برخوردارند ما به عنوان عضوی از اعضای جامعه ادیان الهی، با توسل به درگاه خداوند متعال و دعا و نیایش، آرزومند تحقق نیافتن نیات و تصمیمات ناحق و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهان پایان یافتن هر چه زودتر این وقایع، با عدم مداخلات آمریکا در کشورهاى دیگر میباشیم».