کد خبر: 1562568
فیلم؛
نقاشی چهره "سردار دل‌ها" توسط نقاش پیاده راه رشت
به دور از هیاهو شهر، گوشه ای نشسته بود و تو را می کشید. تو؛ ای! سردار دل های ایرانیان...

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی نقاش پیاده راه رشت به دور از هیاهو شهر، گوشه ای نشسته بود و تو را می کشید. تو؛ ای! سردار دل های ایرانیان...