کد خبر: 1522034
پوستر / مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا
پوستر دو نکته کلیدی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب از سوی پایگاه خبری تحلیلی صاحب نیوز منتشر شد.