جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد:

پرداخت های خارج از لیست شهرداری قانونی است

ونوس عامری گفت: این پرداخت ها در این لیست چیز غیر متعارفی نبوده و حق قانونی کارکنان شهرداری بر اساس مصوبه مجلس بوده است.
قبلی بعدی