جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مظلوم‌نمایی نمایندگان فراکسیون امید برای فرار از پاسخگویی؛

صادقی: اصلاح طلبان از سر ناآگاهی به ما اعتراض می‌کنند/ پروانه مافی: مجلس دهم از مظلوم‌ترین مجالس بعد انقلاب بود!

نمایندگان اصلاح طلب مجلس که به عملکرد آنها انتقاد زیادی خصوصا از سوی هم جناحی های خود وارد شده است، دست به کار دفاع از خود شده اند اما در این خصوص به جای پاسخگویی درباره عملکرد این جناح سیاسی به تاکتیک مظلو نمایی روی آورده اند.
قبلی بعدی