جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت/

آقای خوئینی ها! آدرس غلط ندهید

تفسیر آقای موسوی خوئینی ها از ولایت فقیه تفسیر غیر اسلامی است. حرف ایشان درباره ی ولایت فقیه، یک امر غیرعقلایی است. نامه ی به امام خامنه ای نیز با همین نگاه نگاشته شده است و نامه ای غیر عقلایی است.
قبلی بعدی