جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

نماز آیات چگونه خوانده می شود؟

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات به دو روش خوانده میشود.
قبلی بعدی