جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رییس اداره راهداری شهرستان زهک خبر داد؛

جلوگیری از مسدود شدن 14 راه روستایی با جمع آوری ماسه های روان در "زهک"

ابراهیم شفیعی مقدم گفت: راهداران با حمل بیش سه هزار مترمکعب ماسه های روان از مسدود شدن راه ارتباطی 14 روستای شهرستان زهک جلوگیری کردند.
قبلی بعدی