جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

دست کادر درمانی را می بوسیم اما در مورد مدیریت کرونا اعتراض داریم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دست کادر درمانی، جهادگران مردمی در زمینه مقابله با کرونا و غربالگری را می بوسیم و از همه تشکر می کنیم که این ها حماسه بزرگ را آفریدند اما در مورد مدیریت کرونا اعتراض داریم و مدیریت و استراتژی مقابله با کرونا را صحیح نمی دانیم.
قبلی بعدی