جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
کارشناس سیاسی مذهبی هرمزگان عنوان کرد؛

مردم آمریکا در به زانو درآوردن لیبرال دموکراسی غربی متحد شدند

شمس گفت: در حال حاضر تمام مردم آمریکا از هر قشر و نژادی با اتحاد هم دست به دست هم دادند تا به آرزوی دیرینه ی خود که به زانو در آمدن لیبرال دموکراسی است برسند.
قبلی بعدی