جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سردار رحیمی خبر داد

انهدام باند فروش نوزادان توسط پلیس پایتخت

رئیس پلیس تهران بزرگ از انهدام یک باند فروش نوزادان خبر داد.

انتقاد تند سردار رحیمی از ترافیک شدید تهران

رئیس پلیس پایتخت گفت: علیرغم کمبودهای موجود در ۳ سال اخیر قفل شدن ترافیک در پایتخت نداشته ایم.
قبلی بعدی