جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
دکتری مطالعات آمریکا:

جوسازی های غرب نسبت به تفاهم نامه ایران و چین به دلیل رقابت تجاری است

جواد اصغری راد ، دکتری مطالعات آمریکا تمرکز رسانه های غربی و معاند بر امضای قرارداد تجاری ایران و چین را طبیعی دانست و گفت: غربی ها که خود را رقیب چین و البته ایران می دانند، با بستن هر نوع قراردادی (ولو به نفع ما) مخالفت کنند و در این مخالفت به پروپاگاندا می پردازند.
قبلی بعدی