جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس :

تهران به اردبیل 85 کیلومتر نزدیک تر می شود/ پیگیر تامین اعتبارات جاده خلخال-منجیل هستیم

غنی نظری گفت: جاده خلخال منجیل یکی از پروژه ها حیاتی استان است که می تواند مسافت اردبیل به تهران را 85 کیلومتر کمتر کند.

عکس / بهشت طبیعت جاده اسالم - خلخال

این جاده مسیری برای ورود به بهشت طبیعت است، چراکه جاده خلخال – اسالم تنها یک جاده جنگلی نیست بلکه ترکیبی از جنگل و دشت، گلزار و آبشار و دریاچه است.
قبلی بعدی