جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان:

روزانه ۵۲ هزار لیتر الکل در قزوین تولید می‌شود

علی اکبر کبیری معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گفت: اکنون روزانه ۵۲ هزار لیتر الکل در استان تولید می‌شود و سعی کردیم که بر کیفیت و کمیت این تولیدات نظارت داشته باشیم.
قبلی بعدی