جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در گفت‌وگو با استاد حوزه و دانشگاه عنوان شد؛

حضرت معصومه(س) الگوی دختران در همه تاریخ

رحمت زمانی گفت: آنچه موجب امتیاز زندگی سراسر نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) می‌شود و از ایشان یک الگوی مناسب برای دختران ما می‌سازد تبعیت ایشان از امام زمانشان است، ایشان به دنبال امام زمان خود مشکلات را به جان خریدند و رهسپار کشوری دیگر شدند.
قبلی بعدی