جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
پس از 14 ماه حضور مهمانان ناخوانده در جنوب شرق کشور؛

بیشترین مساحت مبارزه با ملخ های صحرایی مربوط به سیستان و بلوچستان است

بیشترین مساحت مبارزه در بین استان‌های درگیر با ملخ های مهاجر با حدود ۴۵ درصد مربوط به سیستان و بلوچستان است .
قبلی بعدی