جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در مجلس نمایندگان آمریکا؛

قطعنامه‌ای برای حمایت از آشوب در ایران تصویب شد

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که خواستار حمایت از آشوب‌ها در ایران است.
حاشیه‌سازی تشکل‌ معلوم‌الحال دانشگاه حکیم‌سبزواری همچنان ادامه دارد؛

از کشور خطاب کردن رژیم غاصب صهیونیستی تا مخالفت با ترسیم پرچم آمریکا و اسرائیل در دانشگاه

در چند روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی از سوی یکی از تشکل‌های دانشجویی منتشر شده است که در آن در اقدامی عجیب رژیم اشغالگر و کودک‌کش را به عنوان یک کشور شناخته و خواستار احترام گذاشتن به آن شده است.
قبلی بعدی