جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در پی انتقاد تند فعالان فضای مجازی صورت گرفت؛

تغییر مسیر وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات در پی انتقاد کاربران فضای مجازی در خصوص سفر به زاهدان، مسیر خود از مرکز سیستان وبلوچستان را به چابهار تغییر داد.
قبلی بعدی