گروه: چندرسانه ای  |فیلم و صوت
لیدرهای عملیاتی و راهبردی اغتشاشگران با هدایت افراد زیرمجموعه و مردمی که در خیابان‌ها حضور داشتند، دستور حمله به ماموران انتظامی و به آتش کشیدن بانک‌ها و اموال عمومی را صادر می‌کردند.
۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر | ساعت:09:12